Tags包含 哭梁运管刘克庄 的信息

1、《哭梁运管》宋 作者:刘克庄

忆共游山犹昨日,奄归白昼隔存亡。
宅深外不知何病,医杂人争试一方。
吊客伤心同沥酒,爱姬收泪各分香。
淳熙丞相潭潭府,今日门庭冷似霜。

时间:2019-07-12 宋朝

回到顶部