Tags包含 奉和圣制花萼楼下宴应制张说 的信息

1、《奉和圣制花萼楼下宴应制》唐 作者:张说

万心翘乐宴,三舍缓昌时。山接夏云险,台留春日迟。
节移芳未歇,兴隔赏仍追。醉后传嘉惠,楼前舞圣慈。
皇恩与时合,天意若人期。故发前旬雨,新垂湛露诗。

时间:2019-09-20 唐朝

回到顶部