Tags包含 泊南牛口期任遵圣长官到晚不及见复来苏轼 的信息

1、《泊南牛口期任遵圣长官到晚不及见复来》宋 作者:苏轼

江上有微径,深榛烟雨埋。
崎岖欲取别,不见又重来。
下马未及语,固已慰长怀。
江湖涉浩渺,安得与之偕。

时间:2019-08-13 宋朝

回到顶部