Tags包含 远游陈独秀 的信息

1、《远游》现代 作者:陈独秀

晨风一嘘吸,吹落羲和车。
细雨海上来,蒙蒙弥空虚。
骄阳不驭世,冥色惨不舒。
寒暄各异恨,晴晦丙弗愉。
百年苦劳役,汲汲胡为平。
达人识此意,裂冕轻毁誉。
阳春玩小儿,入眼等空无。
小草檐闲碧,青山门外癯。
读书破万卷,只以益懦愚。
徒步历州郡,穷途泣海隅。
拏空窥五岳,破碎混中区。
忽然生八翼,轻身浮天衢。
初见海如勺,熟视益模糊。
撮土载万类,旦夕相诛锄。
强弱不可尽,星火何稀疏。
微尘点点外,幽暗不可居。

时间:2018-10-09 近当代

回到顶部